Delft

Kerkelijk erfgoed verdient aandacht

Delft is van oudsher een stad van kerken, kloosters en kapellen. Kerken bezitten waardevolle voorwerpen die soms honderden jaren oud zijn: Bijbels, kandelaars, schilderijen, altaarornamenten, avondmaalstellen, kelken en gewaden. Dit erfgoed is niet alleen van kunsthistorische betekenis, maar heeft ook grote waarde omdat het de identiteit en het geloof van de gebruikers door de eeuwen heen weerspiegelt.

Deze kostbaarheden behoeven zorg. Ze zijn kwetsbaar door hun ouderdom, ze moeten wellicht gerestaureerd worden, de bewaaromstandigheden zijn in de loop der tijden niet altijd optimaal geweest, de deskundigheid in deze ontbrak soms bij de beheerders. In onze tijd vormen de ontkerkelijking en kerksluitingen een bedreiging voor het behoud van het waardevolle erfgoed. Waar vindt het erfgoed een nieuwe passende bestemming? Het mag niet verloren gaan uit zorgeloosheid. De Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft (SKED) zet zich in om het roerend kerkelijk erfgoed van de kerken en kapellen in Delft op passende wijze te bewaren voor het nageslacht.