Voor de gebruikelijke activiteiten zoals zaterdagochtend bijeenkomsten, kleine reparaties aan voorwerpen van Delftse kerken, de nieuwsbrief e.d. weet de Stichting zich gesteund door donateurs die jaarlijks een vrijwillige bijdrage overmaken. De SKED is aangemerkt als culturele ANBI onder nummer RSIN 816803249. Giften zijn daarom voor 125% aftrekbaar voor de aangifte inkomstenbelasting.

Voor grote projecten, zoals de restauratie van het torenuurwerk van de Lutherse Kerk, het realiseren van een permanente tentoonstellingsruimte in de Maria van Jessekerk en de restauratie van de kruiswegstaties uit de in 1973 gesloopte St. Hippolytuskerk, verwerft de Stichting gelden bij velerlei fondsen en stichtingen. Afgelopen jaren hebben de volgende fondsen en stichtingen geholpen de grote projecten te realiseren, waarvoor onze dank: Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, VSB Fonds, Pr. Bernhard cultuurfonds, Fonds 1818, Evangelisch Lutherse Kerk Delft,Van der Mandelestichting, Stichting Hulp aan Delftse Jongeren voorheen het Meisjeshuis, Rabobank Zuid-Holland Midden, eigen bijdrage SKED en donateurs. “Realisatie permanente tentoonstellingsruimte in de Maria van Jessekerk” Fonds 1818, SKAN Fonds, Stichting Hulp aan Delftse Jongeren voorheen het Meisjeshuis, Stichting Stalpaert van der Wiele, Rabobank Zuid Holland Midden, RK Parochie St. Ursula Delft, R. K. Maria van Jessekerk, eigen bijdrage SKED en donateurs.

Restaureren kruiswegstaties voormalige Sint Hippolytuskerk

Pr. Bernhardcultuurfonds, Meens Luyten Janssen Block Fonds, het Dominique en Maria Meens Janssen Fonds, Fonds 1818, Stichting Dioraphte, Stichting Bonhomme Tielens, JE Jurriaanse Fonds, MACC Gravin van Bylandstichting, Mr. Paul de Gruyter Stichting, Stichting Gansoord, Stichting Jaap Hartenfonds, Stichting Gifted Arts, Rabobank Zuid Holland Midden, Dr. Hendrik Muller’s Vaderlands Fonds, Delfia Batavorum, en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft, eigen bijdrage SKED en donateurs.

Overeenkomstig de ANBI- voorschriften maakt de Stichting de financiële gegevens bekend. De financiële jaarstukken treft u hieronder aan.

Jaarstukken SKED 2022

Jaarstukken SKED 2021

Jaarstukken SKED 2020

Jaarstukken SKED 2019

Jaarstukken SKED 2018

Jaarstukken SKED 2017

Jaarstukken SKED 2016

Jaarstukken SKED 2015

Jaarstukken SKED 2014

Jaarstukken SKED 2013

Jaarstukken SKED 2012

Jaarstukken SKED 2011

[/vc_column][/vc_row]

Donateurs welkom

De Stichting mag zich verheugen in een groot aantal donateurs. Enige honderden geïnteresseerden hebben zich laten registreren als donateur. Als particulier en/of instantie kan eenieder zich als donateur aanmelden. Van harte welkom. Met uw steun kan de SKED voorkomen dat uniek kerkelijk erfgoed door onachtzaamheid, ondeskundigheid of gebrek aan financiële middelen verloren zou gaan voor het nageslacht.

Geeft u zich op als donateur van de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft, dan ontvangt u de Nieuwsbrief met verslag van de activiteiten en uitnodigingen voor de halfjaarlijkse bijeenkomsten rond kerkelijk erfgoed. De stichting verwacht van de donateurs jaarlijks een bijdrage van € 20,-. Het bedrag boven de € 20,- komt ten goede aan het restauratiefonds van de Stichting.

De SKED is aangemerkt als culturele ANBI. Giften zijn daarom voor 125% aftrekbaar voor de aangifte inkomstenbelasting.

U kunt zich als donateur aanmelden via een e-mail aan de secretaris skeddelft@gmail.com, tel.015-2562764.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hiertoe hebben we een Privacyprotocol opgesteld dat u hieronder kunt lezen.

180828 Privacy Protocol

Belangstelling bij donateurs

Voor de gebruikelijke activiteiten zoals zaterdagochtend bijeenkomsten, kleine reparaties aan voorwerpen van Delftse kerken, de nieuwsbrief e.d. weet de Stichting zich gesteund door donateurs die jaarlijks een vrijwillige bijdrage overmaken. De SKED is aangemerkt als culturele ANBI onder nummer RSIN 816803249. Giften zijn daarom voor 125% aftrekbaar voor de aangifte inkomstenbelasting.

Voor grote projecten, zoals de restauratie van het torenuurwerk van de Lutherse Kerk, het realiseren van een permanente tentoonstellingsruimte in de Maria van Jessekerk en de restauratie van de kruiswegstaties uit de in 1973 gesloopte St. Hippolytuskerk, verwerft de Stichting gelden bij velerlei fondsen en stichtingen. Afgelopen jaren hebben de volgende fondsen en stichtingen geholpen de grote projecten te realiseren, waarvoor onze dank:

Restauratie Torenuurwerk Lutherse Kerk

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, VSB Fonds, Pr. Bernhard cultuurfonds, Fonds 1818, Evangelisch Lutherse Kerk Delft,Van der Mandelestichting, Stichting Hulp aan Delftse Jongeren voorheen het Meisjeshuis, Rabobank Zuid-Holland Midden, eigen bijdrage SKED en donateurs.

Realisatie permanente tentoonstellingsruimte in de Maria van Jessekerk

Fonds 1818, SKAN Fonds, Stichting Hulp aan Delftse Jongeren voorheen het Meisjeshuis, Stichting Stalpaert van der Wiele, Rabobank Zuid Holland Midden, RK Parochie St. Ursula Delft, R. K. Maria van Jessekerk, eigen bijdrage SKED en donateurs.

Opstellen veiligheidsrapporten Delftse kerken

Mondriaanfonds.

Restaureren kruiswegstaties voormalige Sint Hippolytuskerk

Pr. Bernhardcultuurfonds, Meens Luyten Janssen Block Fonds, het Dominique en Maria Meens Janssen Fonds, Fonds 1818, Stichting Dioraphte, Stichting Bonhomme Tielens, JE Jurriaanse Fonds, MACC Gravin van Bylandstichting, Mr. Paul de Gruyter Stichting, Stichting Gansoord, Stichting Jaap Hartenfonds, Stichting Gifted Arts, Rabobank Zuid Holland Midden, Dr. Hendrik Muller’s Vaderlands Fonds, Delfia Batavorum, en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft, eigen bijdrage SKED en donateurs.

Overeenkomstig de ANBI- voorschriften maakt de Stichting de financiële gegevens bekend. Deze treft u hieronder aan.

Financiën

Jaarstukken SKED 2019

Jaarstukken SKED 2018

Jaarstukken SKED 2017

Jaarstukken SKED 2016

Jaarstukken SKED 2015

Jaarstukken SKED 2014

Jaarstukken SKED 2013

Jaarstukken SKED 2012

Jaarstukken SKED 2011

Donateurs welkom

De Stichting mag zich verheugen in een groot aantal donateurs. Enige honderden geïnteresseerden hebben zich laten registreren als donateur. Als particulier en/of instantie kan eenieder zich als donateur aanmelden. Van harte welkom. Met uw steun kan de SKED voorkomen dat uniek kerkelijk erfgoed door onachtzaamheid, ondeskundigheid of gebrek aan financiële middelen verloren zou gaan voor het nageslacht.

Geeft u zich op als donateur van de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft, dan ontvangt u de Nieuwsbrief met verslag van de activiteiten en uitnodigingen voor de halfjaarlijkse bijeenkomsten rond kerkelijk erfgoed. De stichting verwacht van de donateurs jaarlijks een bijdrage van € 20,-. Het bedrag boven de € 20,- komt ten goede aan het restauratiefonds van de Stichting.

De SKED is aangemerkt als culturele ANBI. Giften zijn daarom voor 125% aftrekbaar voor de aangifte inkomstenbelasting.

U kunt zich als donateur aanmelden via een e-mail aan de secretaris skeddelft@gmail.com, tel.015-2562764.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hiertoe hebben we een Privacyprotocol opgesteld dat u hieronder kunt lezen.

180828 Privacy Protocol

Belangstelling bij donateurs

Jaarstukken SKED 20202020

Voor de gebruikelijke activiteiten zoals zaterdagochtend bijeenkomsten, kleine reparaties aan voorwerpen van Delftse kerken, de nieuwsbrief e.d. weet de Stichting zich gesteund door donateurs die jaarlijks een vrijwillige bijdrage overmaken. De SKED is aangemerkt als culturele ANBI onder nummer RSIN 816803249. Giften zijn daarom voor 125% aftrekbaar voor de aangifte inkomstenbelasting.

Voor grote projecten, zoals de restauratie van het torenuurwerk van de Lutherse Kerk, het realiseren van een permanente tentoonstellingsruimte in de Maria van Jessekerk en de restauratie van de kruiswegstaties uit de in 1973 gesloopte St. Hippolytuskerk, verwerft de Stichting gelden bij velerlei fondsen en stichtingen. Afgelopen jaren hebben de volgende fondsen en stichtingen geholpen de grote projecten te realiseren, waarvoor onze dank:

Restauratie Torenuurwerk Lutherse Kerk

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, VSB Fonds, Pr. Bernhard cultuurfonds, Fonds 1818, Evangelisch Lutherse Kerk Delft,Van der Mandelestichting, Stichting Hulp aan Delftse Jongeren voorheen het Meisjeshuis, Rabobank Zuid-Holland Midden, eigen bijdrage SKED en donateurs.

Realisatie permanente tentoonstellingsruimte in de Maria van Jessekerk

Fonds 1818, SKAN Fonds, Stichting Hulp aan Delftse Jongeren voorheen het Meisjeshuis, Stichting Stalpaert van der Wiele, Rabobank Zuid Holland Midden, RK Parochie St. Ursula Delft, R. K. Maria van Jessekerk, eigen bijdrage SKED en donateurs.

Opstellen veiligheidsrapporten Delftse kerken

Mondriaanfonds.

Restaureren kruiswegstaties voormalige Sint Hippolytuskerk

Pr. Bernhardcultuurfonds, Meens Luyten Janssen Block Fonds, het Dominique en Maria Meens Janssen Fonds, Fonds 1818, Stichting Dioraphte, Stichting Bonhomme Tielens, JE Jurriaanse Fonds, MACC Gravin van Bylandstichting, Mr. Paul de Gruyter Stichting, Stichting Gansoord, Stichting Jaap Hartenfonds, Stichting Gifted Arts, Rabobank Zuid Holland Midden, Dr. Hendrik Muller’s Vaderlands Fonds, Delfia Batavorum, en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft, eigen bijdrage SKED en donateurs.

Overeenkomstig de ANBI- voorschriften maakt de Stichting de financiële gegevens bekend. Deze treft u hieronder aan.

Financiën

 

 

Jaarstukken SKED 2019

Jaarstukken SKED 2018

Jaarstukken SKED 2017

Jaarstukken SKED 2016

Jaarstukken SKED 2015

Jaarstukken SKED 2014

Jaarstukken SKED 2013

Jaarstukken SKED 2012

Jaarstukken SKED 2011

Donateurs welkom

De Stichting mag zich verheugen in een groot aantal donateurs. Enige honderden geïnteresseerden hebben zich laten registreren als donateur. Als particulier en/of instantie kan eenieder zich als donateur aanmelden. Van harte welkom. Met uw steun kan de SKED voorkomen dat uniek kerkelijk erfgoed door onachtzaamheid, ondeskundigheid of gebrek aan financiële middelen verloren zou gaan voor het nageslacht.

Geeft u zich op als donateur van de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft, dan ontvangt u de Nieuwsbrief met verslag van de activiteiten en uitnodigingen voor de halfjaarlijkse bijeenkomsten rond kerkelijk erfgoed. De stichting verwacht van de donateurs jaarlijks een bijdrage van € 20,-. Het bedrag boven de € 20,- komt ten goede aan het restauratiefonds van de Stichting.

De SKED is aangemerkt als culturele ANBI. Giften zijn daarom voor 125% aftrekbaar voor de aangifte inkomstenbelasting.

U kunt zich als donateur aanmelden via een e-mail aan de secretaris skeddelft@gmail.com, tel.015-2562764.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hiertoe hebben we een Privacyprotocol opgesteld dat u hieronder kunt lezen.

180828 Privacy Protocol

Belangstelling bij donateurs

Jaarstukken SKED 20202020

Voor de gebruikelijke activiteiten zoals zaterdagochtend bijeenkomsten, kleine reparaties aan voorwerpen van Delftse kerken, de nieuwsbrief e.d. weet de Stichting zich gesteund door donateurs die jaarlijks een vrijwillige bijdrage overmaken. De SKED is aangemerkt als culturele ANBI onder nummer RSIN 816803249. Giften zijn daarom voor 125% aftrekbaar voor de aangifte inkomstenbelasting.

Voor grote projecten, zoals de restauratie van het torenuurwerk van de Lutherse Kerk, het realiseren van een permanente tentoonstellingsruimte in de Maria van Jessekerk en de restauratie van de kruiswegstaties uit de in 1973 gesloopte St. Hippolytuskerk, verwerft de Stichting gelden bij velerlei fondsen en stichtingen. Afgelopen jaren hebben de volgende fondsen en stichtingen geholpen de grote projecten te realiseren, waarvoor onze dank:

Restauratie Torenuurwerk Lutherse Kerk

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, VSB Fonds, Pr. Bernhard cultuurfonds, Fonds 1818, Evangelisch Lutherse Kerk Delft,Van der Mandelestichting, Stichting Hulp aan Delftse Jongeren voorheen het Meisjeshuis, Rabobank Zuid-Holland Midden, eigen bijdrage SKED en donateurs.

Realisatie permanente tentoonstellingsruimte in de Maria van Jessekerk

Fonds 1818, SKAN Fonds, Stichting Hulp aan Delftse Jongeren voorheen het Meisjeshuis, Stichting Stalpaert van der Wiele, Rabobank Zuid Holland Midden, RK Parochie St. Ursula Delft, R. K. Maria van Jessekerk, eigen bijdrage SKED en donateurs.

Opstellen veiligheidsrapporten Delftse kerken

Mondriaanfonds.

Restaureren kruiswegstaties voormalige Sint Hippolytuskerk

Pr. Bernhardcultuurfonds, Meens Luyten Janssen Block Fonds, het Dominique en Maria Meens Janssen Fonds, Fonds 1818, Stichting Dioraphte, Stichting Bonhomme Tielens, JE Jurriaanse Fonds, MACC Gravin van Bylandstichting, Mr. Paul de Gruyter Stichting, Stichting Gansoord, Stichting Jaap Hartenfonds, Stichting Gifted Arts, Rabobank Zuid Holland Midden, Dr. Hendrik Muller’s Vaderlands Fonds, Delfia Batavorum, en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft, eigen bijdrage SKED en donateurs.

Overeenkomstig de ANBI- voorschriften maakt de Stichting de financiële gegevens bekend. Deze treft u hieronder aan.

Financiën

 

 

Jaarstukken SKED 2019

Jaarstukken SKED 2018

Jaarstukken SKED 2017

Jaarstukken SKED 2016

Jaarstukken SKED 2015

Jaarstukken SKED 2014

Jaarstukken SKED 2013

Jaarstukken SKED 2012

Jaarstukken SKED 2011

Donateurs welkom

De Stichting mag zich verheugen in een groot aantal donateurs. Enige honderden geïnteresseerden hebben zich laten registreren als donateur. Als particulier en/of instantie kan eenieder zich als donateur aanmelden. Van harte welkom. Met uw steun kan de SKED voorkomen dat uniek kerkelijk erfgoed door onachtzaamheid, ondeskundigheid of gebrek aan financiële middelen verloren zou gaan voor het nageslacht.

Geeft u zich op als donateur van de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft, dan ontvangt u de Nieuwsbrief met verslag van de activiteiten en uitnodigingen voor de halfjaarlijkse bijeenkomsten rond kerkelijk erfgoed. De stichting verwacht van de donateurs jaarlijks een bijdrage van € 20,-. Het bedrag boven de € 20,- komt ten goede aan het restauratiefonds van de Stichting.

De SKED is aangemerkt als culturele ANBI. Giften zijn daarom voor 125% aftrekbaar voor de aangifte inkomstenbelasting.

U kunt zich als donateur aanmelden via een e-mail aan de secretaris skeddelft@gmail.com, tel.015-2562764.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hiertoe hebben we een Privacyprotocol opgesteld dat u hieronder kunt lezen.

180828 Privacy Protocol

Belangstelling bij donateurs

Jaarstukken SKED 2020

Voor de gebruikelijke activiteiten zoals zaterdagochtend bijeenkomsten, kleine reparaties aan voorwerpen van Delftse kerken, de nieuwsbrief e.d. weet de Stichting zich gesteund door donateurs die jaarlijks een vrijwillige bijdrage overmaken. De SKED is aangemerkt als culturele ANBI onder nummer RSIN 816803249. Giften zijn daarom voor 125% aftrekbaar voor de aangifte inkomstenbelasting.

Voor grote projecten, zoals de restauratie van het torenuurwerk van de Lutherse Kerk, het realiseren van een permanente tentoonstellingsruimte in de Maria van Jessekerk en de restauratie van de kruiswegstaties uit de in 1973 gesloopte St. Hippolytuskerk, verwerft de Stichting gelden bij velerlei fondsen en stichtingen. Afgelopen jaren hebben de volgende fondsen en stichtingen geholpen de grote projecten te realiseren, waarvoor onze dank:

Restauratie Torenuurwerk Lutherse Kerk

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, VSB Fonds, Pr. Bernhard cultuurfonds, Fonds 1818, Evangelisch Lutherse Kerk Delft,Van der Mandelestichting, Stichting Hulp aan Delftse Jongeren voorheen het Meisjeshuis, Rabobank Zuid-Holland Midden, eigen bijdrage SKED en donateurs.

Realisatie permanente tentoonstellingsruimte in de Maria van Jessekerk

Fonds 1818, SKAN Fonds, Stichting Hulp aan Delftse Jongeren voorheen het Meisjeshuis, Stichting Stalpaert van der Wiele, Rabobank Zuid Holland Midden, RK Parochie St. Ursula Delft, R. K. Maria van Jessekerk, eigen bijdrage SKED en donateurs.

Opstellen veiligheidsrapporten Delftse kerken

Mondriaanfonds.

Restaureren kruiswegstaties voormalige Sint Hippolytuskerk

Pr. Bernhardcultuurfonds, Meens Luyten Janssen Block Fonds, het Dominique en Maria Meens Janssen Fonds, Fonds 1818, Stichting Dioraphte, Stichting Bonhomme Tielens, JE Jurriaanse Fonds, MACC Gravin van Bylandstichting, Mr. Paul de Gruyter Stichting, Stichting Gansoord, Stichting Jaap Hartenfonds, Stichting Gifted Arts, Rabobank Zuid Holland Midden, Dr. Hendrik Muller’s Vaderlands Fonds, Delfia Batavorum, en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft, eigen bijdrage SKED en donateurs.

Overeenkomstig de ANBI- voorschriften maakt de Stichting de financiële gegevens bekend. Deze treft u hieronder aan.

Financiën

https://sked.nl/wp-content/uploads/2021/07/Jaarstukken-SKED-2020-2.pdf

Jaarstukken SKED 2019

Jaarstukken SKED 2018

Jaarstukken SKED 2017

Jaarstukken SKED 2016

Jaarstukken SKED 2015

Jaarstukken SKED 2014

Jaarstukken SKED 2013

Jaarstukken SKED 2012

Jaarstukken SKED 2011

Donateurs welkom

De Stichting mag zich verheugen in een groot aantal donateurs. Enige honderden geïnteresseerden hebben zich laten registreren als donateur. Als particulier en/of instantie kan eenieder zich als donateur aanmelden. Van harte welkom. Met uw steun kan de SKED voorkomen dat uniek kerkelijk erfgoed door onachtzaamheid, ondeskundigheid of gebrek aan financiële middelen verloren zou gaan voor het nageslacht.

Geeft u zich op als donateur van de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft, dan ontvangt u de Nieuwsbrief met verslag van de activiteiten en uitnodigingen voor de halfjaarlijkse bijeenkomsten rond kerkelijk erfgoed. De stichting verwacht van de donateurs jaarlijks een bijdrage van € 20,-. Het bedrag boven de € 20,- komt ten goede aan het restauratiefonds van de Stichting.

De SKED is aangemerkt als culturele ANBI. Giften zijn daarom voor 125% aftrekbaar voor de aangifte inkomstenbelasting.

U kunt zich als donateur aanmelden via een e-mail aan de secretaris skeddelft@gmail.com, tel.015-2562764.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hiertoe hebben we een Privacyprotocol opgesteld dat u hieronder kunt lezen.

180828 Privacy Protocol

Belangstelling bij donateurs

Jaarstukken SKED 20202020

Voor de gebruikelijke activiteiten zoals zaterdagochtend bijeenkomsten, kleine reparaties aan voorwerpen van Delftse kerken, de nieuwsbrief e.d. weet de Stichting zich gesteund door donateurs die jaarlijks een vrijwillige bijdrage overmaken. De SKED is aangemerkt als culturele ANBI onder nummer RSIN 816803249. Giften zijn daarom voor 125% aftrekbaar voor de aangifte inkomstenbelasting.

Voor grote projecten, zoals de restauratie van het torenuurwerk van de Lutherse Kerk, het realiseren van een permanente tentoonstellingsruimte in de Maria van Jessekerk en de restauratie van de kruiswegstaties uit de in 1973 gesloopte St. Hippolytuskerk, verwerft de Stichting gelden bij velerlei fondsen en stichtingen. Afgelopen jaren hebben de volgende fondsen en stichtingen geholpen de grote projecten te realiseren, waarvoor onze dank:

Restauratie Torenuurwerk Lutherse Kerk

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, VSB Fonds, Pr. Bernhard cultuurfonds, Fonds 1818, Evangelisch Lutherse Kerk Delft,Van der Mandelestichting, Stichting Hulp aan Delftse Jongeren voorheen het Meisjeshuis, Rabobank Zuid-Holland Midden, eigen bijdrage SKED en donateurs.

Realisatie permanente tentoonstellingsruimte in de Maria van Jessekerk

Fonds 1818, SKAN Fonds, Stichting Hulp aan Delftse Jongeren voorheen het Meisjeshuis, Stichting Stalpaert van der Wiele, Rabobank Zuid Holland Midden, RK Parochie St. Ursula Delft, R. K. Maria van Jessekerk, eigen bijdrage SKED en donateurs.

Opstellen veiligheidsrapporten Delftse kerken

Mondriaanfonds.

Restaureren kruiswegstaties voormalige Sint Hippolytuskerk

Pr. Bernhardcultuurfonds, Meens Luyten Janssen Block Fonds, het Dominique en Maria Meens Janssen Fonds, Fonds 1818, Stichting Dioraphte, Stichting Bonhomme Tielens, JE Jurriaanse Fonds, MACC Gravin van Bylandstichting, Mr. Paul de Gruyter Stichting, Stichting Gansoord, Stichting Jaap Hartenfonds, Stichting Gifted Arts, Rabobank Zuid Holland Midden, Dr. Hendrik Muller’s Vaderlands Fonds, Delfia Batavorum, en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft, eigen bijdrage SKED en donateurs.

Overeenkomstig de ANBI- voorschriften maakt de Stichting de financiële gegevens bekend. Deze treft u hieronder aan.

Financiën

 

 

Jaarstukken SKED 2019

Jaarstukken SKED 2018

Jaarstukken SKED 2017

Jaarstukken SKED 2016

Jaarstukken SKED 2015

Jaarstukken SKED 2014

Jaarstukken SKED 2013

Jaarstukken SKED 2012

Jaarstukken SKED 2011

Donateurs welkom

De Stichting mag zich verheugen in een groot aantal donateurs. Enige honderden geïnteresseerden hebben zich laten registreren als donateur. Als particulier en/of instantie kan eenieder zich als donateur aanmelden. Van harte welkom. Met uw steun kan de SKED voorkomen dat uniek kerkelijk erfgoed door onachtzaamheid, ondeskundigheid of gebrek aan financiële middelen verloren zou gaan voor het nageslacht.

Geeft u zich op als donateur van de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft, dan ontvangt u de Nieuwsbrief met verslag van de activiteiten en uitnodigingen voor de halfjaarlijkse bijeenkomsten rond kerkelijk erfgoed. De stichting verwacht van de donateurs jaarlijks een bijdrage van € 20,-. Het bedrag boven de € 20,- komt ten goede aan het restauratiefonds van de Stichting.

De SKED is aangemerkt als culturele ANBI. Giften zijn daarom voor 125% aftrekbaar voor de aangifte inkomstenbelasting.

U kunt zich als donateur aanmelden via een e-mail aan de secretaris skeddelft@gmail.com, tel.015-2562764.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hiertoe hebben we een Privacyprotocol opgesteld dat u hieronder kunt lezen.

180828 Privacy Protocol

Belangstelling bij donateurs

Jaarstukken SKED 2020

Voor de gebruikelijke activiteiten zoals zaterdagochtend bijeenkomsten, kleine reparaties aan voorwerpen van Delftse kerken, de nieuwsbrief e.d. weet de Stichting zich gesteund door donateurs die jaarlijks een vrijwillige bijdrage overmaken. De SKED is aangemerkt als culturele ANBI onder nummer RSIN 816803249. Giften zijn daarom voor 125% aftrekbaar voor de aangifte inkomstenbelasting.

Voor grote projecten, zoals de restauratie van het torenuurwerk van de Lutherse Kerk, het realiseren van een permanente tentoonstellingsruimte in de Maria van Jessekerk en de restauratie van de kruiswegstaties uit de in 1973 gesloopte St. Hippolytuskerk, verwerft de Stichting gelden bij velerlei fondsen en stichtingen. Afgelopen jaren hebben de volgende fondsen en stichtingen geholpen de grote projecten te realiseren, waarvoor onze dank:

Restauratie Torenuurwerk Lutherse Kerk

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, VSB Fonds, Pr. Bernhard cultuurfonds, Fonds 1818, Evangelisch Lutherse Kerk Delft,Van der Mandelestichting, Stichting Hulp aan Delftse Jongeren voorheen het Meisjeshuis, Rabobank Zuid-Holland Midden, eigen bijdrage SKED en donateurs.

Realisatie permanente tentoonstellingsruimte in de Maria van Jessekerk

Fonds 1818, SKAN Fonds, Stichting Hulp aan Delftse Jongeren voorheen het Meisjeshuis, Stichting Stalpaert van der Wiele, Rabobank Zuid Holland Midden, RK Parochie St. Ursula Delft, R. K. Maria van Jessekerk, eigen bijdrage SKED en donateurs.

Opstellen veiligheidsrapporten Delftse kerken

Mondriaanfonds.

Restaureren kruiswegstaties voormalige Sint Hippolytuskerk

Pr. Bernhardcultuurfonds, Meens Luyten Janssen Block Fonds, het Dominique en Maria Meens Janssen Fonds, Fonds 1818, Stichting Dioraphte, Stichting Bonhomme Tielens, JE Jurriaanse Fonds, MACC Gravin van Bylandstichting, Mr. Paul de Gruyter Stichting, Stichting Gansoord, Stichting Jaap Hartenfonds, Stichting Gifted Arts, Rabobank Zuid Holland Midden, Dr. Hendrik Muller’s Vaderlands Fonds, Delfia Batavorum, en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft, eigen bijdrage SKED en donateurs.

Overeenkomstig de ANBI- voorschriften maakt de Stichting de financiële gegevens bekend. Deze treft u hieronder aan.

Financiën

Jaarstukken SKED 2019

Jaarstukken SKED 2018

Jaarstukken SKED 2017

Jaarstukken SKED 2016

Jaarstukken SKED 2015

Jaarstukken SKED 2014

Jaarstukken SKED 2013

Jaarstukken SKED 2012

Jaarstukken SKED 2011

Donateurs welkom

De Stichting mag zich verheugen in een groot aantal donateurs. Enige honderden geïnteresseerden hebben zich laten registreren als donateur. Als particulier en/of instantie kan eenieder zich als donateur aanmelden. Van harte welkom. Met uw steun kan de SKED voorkomen dat uniek kerkelijk erfgoed door onachtzaamheid, ondeskundigheid of gebrek aan financiële middelen verloren zou gaan voor het nageslacht.

Geeft u zich op als donateur van de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft, dan ontvangt u de Nieuwsbrief met verslag van de activiteiten en uitnodigingen voor de halfjaarlijkse bijeenkomsten rond kerkelijk erfgoed. De stichting verwacht van de donateurs jaarlijks een bijdrage van € 20,-. Het bedrag boven de € 20,- komt ten goede aan het restauratiefonds van de Stichting.

De SKED is aangemerkt als culturele ANBI. Giften zijn daarom voor 125% aftrekbaar voor de aangifte inkomstenbelasting.

U kunt zich als donateur aanmelden via een e-mail aan de secretaris skeddelft@gmail.com, tel.015-2562764.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hiertoe hebben we een Privacyprotocol opgesteld dat u hieronder kunt lezen.

180828 Privacy Protocol

Belangstelling bij donateurs