Nieuwe tentoonstelling “Uit het zicht geraakt”

6 december 2021
Vanaf 4 december kunt u weer genieten van een nieuwe tentoonstelling in de Maria van Jessekerk. Dit keer met als titel “Uit zicht geraakt”. Bij deze tentoonstelling zijn voorwerpen samengebracht die door de eeuwen heen van groot belang zijn geweest voor de verschillende Delftse kerken. Voorwerpen uit de XI-de tot de 20ste eeuw, maar al langere tijd niet meer zichtbaar bij de erediensten in Delft. Voor het eerst hebben we Delfts kerkelijk erfgoed, in eigendom van het Catharijneconvent in bruikleen mogen krijgen. Eén van de voorwerpen is een roodfluwelen kazuifel dat in de barokke St. Hippolytuskerk is gebruikt die op de hoek van de Voorstraat-Baljuwstraat stond. Deze werd afgebroken toen de grote Cuyperskerk tussen de Voorstraat en de Verwersdijk in gebruik werd genomen. Een barokke kazuifel. Maar ook twee Mariabeelden uit de 16de eeuw. Geweldige museale stukken uit Utrecht. Ook heeft Museum Prinsenhof ons enige voorwerpen, waaronder een 101 cm hoge monstrans, uit de neobaroktijd (1840) ons in bruikleen gegeven. Omdat we, vanwege de corona geen feestelijke opening met lezing kunnen houden treft u onder de rubriek “nieuwsbrieven” een extra nieuwsbrief aan waar de verhalen achter de voorwerpen worden verteld. Maar vooral: gaat u eens kijken in de Maria van Jessekerk, Burgwal 20 in Delft.

 

 

 

Boek over voormalig altaarstuk

7 december 2021

In 2019 werd onze stichting benaderd door mevr. L. van Berckel met de vraag of wij een voormalig altaarstuk dat in een huiskapel in Delft boven het altaar hing weer terug in Delft wilden hebben en het een mooie plaats konden geven waar het voor publiek te bezichtigen is. Dit leidde, in coronatijd, tot een literatuuronderzoek naar de geschiedenis ervan: was het kerkelijk erfgoed, was het Delfts, wat is het verhaal erachter?

Uit de studie blijkt: het is Delfts kerkelijk erfgoed. Het onderzoek leidde tot een prachtig boek over het geslacht Van Berckel, waarvan Henricus van Berckel (1783-1862) van grote betekenis is geweest voor de stad, voor de Rooms-katholieken en voor sociaal Delft.

Het 128 pagina’s tellende boek met harde kaft is bij onze stichting te koop. U kunt het bestellen via het mailadres: skeddelft@gmail.com.

Het boek kost € 15. 

 

 

 

 

 

Altaarstuk terug in Delft

7 december 2021

Nadat de studie naar de geschiedenis van het altaarstuk was afgerond heeft het bestuur van onze stichting het schilderij als Delfts kerkelijk erfgoed benoemd. Vervolgens is het schilderij, in overleg met mevr. L. van Berckel, de huidige eigenaar van het schilderij, naar Delft gekomen. Op 3 juli 2021 is het getoond kunnen worden aan de donateurs en werd de literatuurstudie toegelicht. Het schilderij maakt ondertussen onderdeel uit van de nieuwe tentoonstelling in de Maria van Jessekerk “Uit zicht geraakt”.

 

 

 

Foto: Voorzitter Wim van Leeuwen brengt samen met Hans van Berckel het schilderij naar de Maria van Jessekerk.

Nieuwe tentoonstelling “Modern Kerkeliijk Erfgoed”

27 februari 2024
Onze stichting realiseert elk jaar een wisseltentoonstelling in de Maria van Jessekerk aan de Burgwal in Delft. Dit keer is het thema “Modern Kerkelijk Erfoed” In deze tentoonstelling is Delfts Kerkelijk Erfgoed uiit de periode 1900 – 2000 te bewonderen. Het is een periode waarin veel verschillende stijlen het licht zagen. Zo is er een mooi  kunstwerk vand e Delftse kunstenaar Jan Rot te zien met een relatie naar Goede Vrijdag en Pasen. Totaal treft u een twintigtal voorwerpen uit de 20ste eeuw aan. Vier daarvan zijn keramieke beelden van de bekende Delfste kunstenares Ria van Oosten. De beelden waren ook te zien in onze tentoonstelling in de Oude Kerk waarin gerestaureerde kruiswegstaties uit de voormalige Hypolituskerk te zien waren. Ook deze vier beelden zijn momenten uit de Kruisweg van Christus.
De tentoonstelling is nog tot eind april te zien in de Maria van Jessekerk, Burgwal 20 te Delft.

 

 

 

Terugblik 4e lustrum excursiedag

27 februari 2024

Op 5 november 2023 bestond onze stichting alweer 20 jaar. Een moment om bij stil te staan. Voor het Bestuur een reden om, zoals ondertussen gewoonte is geworden, dit lustrum weer uitgebreid met onze donateurs te vieren. Een interessante dagtocht per touringcar naar Gouda weer onder begeleiding van deskundige rondleiders Museum Gouda en de St. Janskerk in Gouda werden bezocht.

Uiteraard weer een boeiend programma met, hoe kan het ook anders, kerkelijk erfgoed in de 750 jaar bestaande en historische stad Gouda.
Na aankomst werden stond er koffie en gebak in het Museumcafé klaar. Onder begeleiding van drie deskundige gidsen werden de groepen verdeeld over bezoek aan het Museum Gouda en de St. Jan in Gouda. Veel bewonderenswaardige ramen zijn te zien in de St. Janskerk, die in ouderdom teruggingen naar het midden van de 16
e eeuw en gelukkig in goede staat bewaard zijn gebleven. We werden in het verhaal mee teruggenomen naar het jaar 1570, met op de ‘Goudse Glazen’ vele metershoge Bijbelse taferelen. Vakkundig en boeiend werden deze ramen toegelicht.
In Museum Gouda, beter bekend als de ‘schatkamer van de stad’ huist in het Oude Catharine Gasthuis, een prachtig 15
de-eeuws gebouw, pal achter de St. Janskerk en verscholen tussen de historische gebouwen, in het oudste stukje van Gouda.
Religieuze Kunst, Gouds Plateel en Schuttersstukken, tijdelijke tentoonstellingen, teveel om op te noemen, was in het museum te zien.

Tussen de bezoeken aan kerk en museum door genoten onze donateurs van een heerlijke lunch. Donateurs die gewoonlijk elkaar niet of nauwelijks ontmoeten, hadden het in het eeuwenoude keldergewelf onderling zeer naar de zin! De dag vloog om! Na een korte wandeling terug naar de bus in Gouda, stapte eenieder voldaan en zeer tevreden de bus in. Het 20-jarig bestaan was een feestelijke dag. Op naar het volgend lustrum: het 5de. Als donateur kunt u het meemaken: geef u dan nu al op.