Nog even “De Gouden Eeuw” in de Maria van Jessekerk

De ‘Gouden Eeuw’ herdenking in Delft loopt ten einde……..

Tentoonstellingen en bijzondere evenementen hebben er aandacht aan geschonken en gaven onze stad kleur en (internationale) uitstraling!

U kunt de komende maanden nog nagenieten van een jaar ‘Gouden Eeuw’. Er loopt een prachtige tentoonstelling van de SKED in de Maria van Jessekerk getiteld:

De Gouden Eeuw; maar het is niet alles goud wat er blinkt

De driedeling in de tentoonstelling komt tot uiting in:

– de rijkdom, – de armoede, – geen godsdienstvrijheid.

De rijkdom van de Gouden Eeuw is te zien in het prachtig kerkelijk zilver uit die tijd; stukken, uit de voormalige Waalse Kerk, die voor het eerst worden tentoongesteld in Delft.

Ook de donkere kant van deze eeuw is te zien. De armoedekant wordt getoond met een 17e eeuws beeld van Charitate uit de Kamer van Charitate in de Schoolstraat en het ‘armenbrood’ (Charitatebrood), zoals dat werd uitgedeeld aan de arme bevolking van Delft.

Er was geen vrijheid van godsdienst na de Reformatie en schuilkerken kwamen in opkomst.
Het priestergewaad van de Delftse priester/dichter Stalpaert van der Wiele uit 1620, die in het geheim het katholieke geloof predikte op het Bagijnhof, is aanwezig.
De Delftse drukker Harmen Schinckel heeft door het drukken van een protestants liedboek, als ketter moeten boeten. Hij werd op de Markt in 1568 onthoofd. Zijn boek heeft de tand des tijds doorstaan en ligt in de expositie.

De tentoonstelling, waarin dit allemaal wordt getoond, is mogelijk gemaakt dankzij bruiklenen van o.a. Museum Prinsenhof Delft, een bijdrage van de Stichting Stalpaert van der Wiele en de Oud Katholieke Kerk Delft en met giften van de donateurs van de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft.

De tentoonstelling is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van de Maria van Jessekerk; donderdag t/m zondag van 12.00 – 17.00 uur.

Loopt u eens binnen en geniet van deze unieke voorwerpen uit ‘De Gouden Eeuw’.

Heeft u al goede voornemens gemaakt voor het komend jaar? Voeg dan nu de daad bij het woord!

Wilt u, net als wij, dat het bijzondere kerkelijk erfgoed van Delft behouden blijft? Wordt donateur, met een jaarlijkse donatie van bijvoorbeeld € 20,-. Daarvoor ontvangt u onder andere 2 maal per jaar onze Nieuwsbrief. Meldt u aan bij: skeddelft@gmail.com

U vindt ook inschrijfformulieren in de kerken om donateur van SKED te worden.
Wij rekenen op uw steun!

Opening Tentoonstelling “Herrezen” groot succes

Vrijdag 5 april 2019 was de opening van de tentoonstelling “Herrezen” in de Oude Kerk in Delft. Circa 230 belangstellenden waren aanwezig en maakten dat het een feestelijke middag was. Toespraken van Wilco Blaak, Directeur Oude en Nieuwe Kerk, onze voorzitter Wim van Leeuwen en mevrouw M. van Bijsterveldt, burgemeester van Delft werden afgewisseld door muziek van het Kamerkoor Delft Bleu. Zij zongen stukken uit de Via Crucis van Franz Liszt. De tentoonstelling laat op een prachtige wijze de acht gerestaureerde staties zien die bij de sloop van de St. Hippolytuskerk in Delft in 1974 weden gered. Verder zijn er de moderne staties uit de St. Jan uit Gouda, ontworpen door Willem Hesseling. De Delftse kunstenares heeft prachtige beelden gemaakt die bij elk van de staties de tentoonstelling compleet maken. Ook is een film te zien van het restauratieproces, zeer boeiend. De tentoonstelling is tot eind oktober in de Oude Kerk in Delft te zien.

Boek Herrezen – Het passieverhaal in beeld te koop

De geschiedenis van de kruiswegstaties is zo bijzonder dat SKED een boek heeft gemaakt met een boeiende inkijk in de geschiedenis. Het boek is te koop bij de tentoonstelling in de Oude Kerk, in de Maria van Jessekerk en bij boekhandel De Omslag aan de Wijnhaven in Delft. Het boek dat 74 pagina’s telt kost € 12,50.

Tentoonstelling kruiswegstaties in de Oude kerk Delft

De restauratie van de staties zal eind februari 2019 gereed zijn. Dan gaan we in de Oude Kerk de tentoonstelling opbouwen met de kruiswegstaties. Maar omdat we de eerste zeven staties niet meer hebben wordt de tentoonstelling aangevuld met figuratieve afbeeldingen van de kruisweg uit de St. Jan in Gouda. Daarnaast zal Ria van Oosten een aantal prachtige beelden tonen die bij de betreffende statie passen. Kortom het wordt een prachtige tentoonstelling.  De opening, noteert u dat alvast, is op vrijdagmiddag 5 april 20189. Donateurs ontvangen hiervoor nog een uitnodiging.

Excursies naar het restauratieatelier

Op 22 september, 19 oktober, 9 november hebben we een aantal excursies mogen organiseren naar het restauratieatelier van de firma Hoogduin. De eerste excursie was met onze donateurs, de 2de voor leden van Delfia Batavorum en de derde excursie voor onze fondsen. Het werden drie zeer boeiende middagen waarbij men verbaasd was wat er zoals gebeurde. Soms merkte je dat de groep stilviel om alles op zich te laten indringen. De deskundige uitleg van de heer Hoogduin en zijn restaurateur Ed maakte het zeer leerzaam. Hun passie voor dit werk sprak uit elke zin.

Restauratie kruiswegstaties in volle gang

Uitdagingen heten dit soort projecten: je wilt wel iets restaureren maar hoe doe je dit soort grote papieren afbeeldingen. De firma Papierrestauratoren Hoogduin in Delft in druk bezig met de restauratie. Een ingewikkeld proces: stofzuiger, jute verwijderen, papierlaag verwijderen, scheuren en gaten vastzetten om verder schade te voorkomen.  Nieuw canvas opspannen om vervolgens de statie opnieuw te doeken.  Verder scheuren en gaten dichtzetten en bijkleuren. Bijgaand twee foto’s van de restauratie.

Kerkelijk Erfgoed en de Gouden Eeuw

De Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft heeft een nieuwe tentoonstelling ingericht in de Maria van Jessekerk met de titel: De gouden Eeuw, maar het is niet alles goud wat er blinkt. Op de tentoonstelling is de rijkdom van de Gouden Eeuw te zien, maar waar ook de zwarte kant van deze eeuw wordt getoond. Eigenlijk een Gouden Eeuw met een zwart randje. Behalve de rijkdom, getoond met kerkelijk zilver, laten wij ook de armoedekant zien met bijvoorbeeld een 17de -eeuws beeld van Charitate. Als derde element: geen vrijheid van godsdienst met o.a. het priestergewaad van de Delftse priester/dichter Stalpaert van der Wiele uit 1620”. De tentoonstelling is mogelijk gemaakt dankzij bruiklenen van o.a. Museum Prinsenhof Delft, Stichting Stalpaert van der Wiele en de Oud Katholieke Kerk Delft en giften van de donateurs van de SKED.

De driedeling in de tentoonstelling is duidelijk te zien:

De rijkdom:
-prachtig zilveren kerkelijke voorwerpen uit een voormalige schuilkerk in Delft en voor het eerst te zien in Delft prachtig 17de -eeuws zilver van de voormalige Waalse Kerk.

De armoede:
Een afdruk van het beroemde schilderij van de Delftse schilder C. de Man dat boven de schouw van de Kamer van Charitate in de Schoolstraat hangt, is het uitgangspunt voor dit deel van de tentoonstelling: Als je van de bedeling moest leven werd je geacht de protestantse kerk te bezoeken. Daar kreeg je een houten planken dat je bij de Kamer van Charitate in de Schollstraat kon inwisselen voor Charitatebrood Plankjes en brood (met een C van Charitate erin zodat het niet verhandeld kon worden) zijn aanwezig in de tentoonstelling. Ook een collectebus uit 1675, een collecteschaal en een prachtige glazen bokaal voor de regenten van de Kamer tonen aspecten van de armoede.

Geen geloofsvrijheid:
Hier worden twee kanten verteld: Voor de Gouden Eeuw had Delft nog een katholiek stadsbestuur. De Delftse drukker Harmen Schinckel drukte aanvankelijk katholieke liedboeken maar toen de verkoop vanaf 1655 stagneerde ging hij ook protestantse boeken drukken. Het boek in de tentoonstelling uit 1566 heeft hij gedrukt, werd daardoor door het stadsbestuur als ketter veroordeeld en op 23 juli 1568 op het Martveld onthoofd.
Jaren daarna, toen de protestanten de beide grote kerken in Delft (nu de Oude en de Nieuwe Kerk) in bezit hadden genomen moesten de katholieken hun erediensten eigenlijk staken. In schuilkerken kwamen de katholieken toch samen. Op het Begijnhof waren twee schuilkerken waar o.a.  Stalpaert van der Wiele in het geheim het katholieke geloof predikte. Een schilderij en zijn gewaad, beide uit 1620 zijn te zien.

De tentoonstelling is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van de Maria van Jessekerk, Burgwal 20, van donderdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Overleg met Museum Catharijneconvent Utrecht

De stichting is in overleg met het Catharijneconvent om te kijken of en hoe de inventarisatie van het Delfts kerkelijk erfgoed opgenomen kan worden in de landelijke database die het Museum beheert. Het voordeel is dat de kerken dan zelf inzage hebben in hun eigen bestand.