Nieuwe tentoonstelling “Uit het zicht geraakt”

6 december 2021
Vanaf 4 december kunt u weer genieten van een nieuwe tentoonstelling in de Maria van Jessekerk. Dit keer met als titel “Uit zicht geraakt”. Bij deze tentoonstelling zijn voorwerpen samengebracht die door de eeuwen heen van groot belang zijn geweest voor de verschillende Delftse kerken. Voorwerpen uit de XI-de tot de 20ste eeuw, maar al langere tijd niet meer zichtbaar bij de erediensten in Delft. Voor het eerst hebben we Delfts kerkelijk erfgoed, in eigendom van het Catharijneconvent in bruikleen mogen krijgen. Eén van de voorwerpen is een roodfluwelen kazuifel dat in de barokke St. Hippolytuskerk is gebruikt die op de hoek van de Voorstraat-Baljuwstraat stond. Deze werd afgebroken toen de grote Cuyperskerk tussen de Voorstraat en de Verwersdijk in gebruik werd genomen. Een barokke kazuifel. Maar ook twee Mariabeelden uit de 16de eeuw. Geweldige museale stukken uit Utrecht. Ook heeft Museum Prinsenhof ons enige voorwerpen, waaronder een 101 cm hoge monstrans, uit de neobaroktijd (1840) ons in bruikleen gegeven. Omdat we, vanwege de corona geen feestelijke opening met lezing kunnen houden treft u onder de rubriek “nieuwsbrieven” een extra nieuwsbrief aan waar de verhalen achter de voorwerpen worden verteld. Maar vooral: gaat u eens kijken in de Maria van Jessekerk, Burgwal 20 in Delft.

 

 

 

Boek over voormalig altaarstuk

7 december 2021

In 2019 werd onze stichting benaderd door mevr. L. van Berckel met de vraag of wij een voormalig altaarstuk dat in een huiskapel in Delft boven het altaar hing weer terug in Delft wilden hebben en het een mooie plaats konden geven waar het voor publiek te bezichtigen is. Dit leidde, in coronatijd, tot een literatuuronderzoek naar de geschiedenis ervan: was het kerkelijk erfgoed, was het Delfts, wat is het verhaal erachter?

Uit de studie blijkt: het is Delfts kerkelijk erfgoed. Het onderzoek leidde tot een prachtig boek over het geslacht Van Berckel, waarvan Henricus van Berckel (1783-1862) van grote betekenis is geweest voor de stad, voor de Rooms-katholieken en voor sociaal Delft.

Het 128 pagina’s tellende boek met harde kaft is bij onze stichting te koop. U kunt het bestellen via het mailadres: skeddelft@gmail.com.

Het boek kost € 15. 

 

 

 

 

 

Altaarstuk terug in Delft

7 december 2021

Nadat de studie naar de geschiedenis van het altaarstuk was afgerond heeft het bestuur van onze stichting het schilderij als Delfts kerkelijk erfgoed benoemd. Vervolgens is het schilderij, in overleg met mevr. L. van Berckel, de huidige eigenaar van het schilderij, naar Delft gekomen. Op 3 juli 2021 is het getoond kunnen worden aan de donateurs en werd de literatuurstudie toegelicht. Het schilderij maakt ondertussen onderdeel uit van de nieuwe tentoonstelling in de Maria van Jessekerk “Uit zicht geraakt”.

 

 

 

Foto: Voorzitter Wim van Leeuwen brengt samen met Hans van Berckel het schilderij naar de Maria van Jessekerk.