Nieuwe tentoonstelling “Uit het zicht geraakt”

6 december 2021
Vanaf 4 december kunt u weer genieten van een nieuwe tentoonstelling in de Maria van Jessekerk. Dit keer met als titel “Uit zicht geraakt”. Bij deze tentoonstelling zijn voorwerpen samengebracht die door de eeuwen heen van groot belang zijn geweest voor de verschillende Delftse kerken. Voorwerpen uit de XI-de tot de 20ste eeuw, maar al langere tijd niet meer zichtbaar bij de erediensten in Delft. Voor het eerst hebben we Delfts kerkelijk erfgoed, in eigendom van het Catharijneconvent in bruikleen mogen krijgen. Eén van de voorwerpen is een roodfluwelen kazuifel dat in de barokke St. Hippolytuskerk is gebruikt die op de hoek van de Voorstraat-Baljuwstraat stond. Deze werd afgebroken toen de grote Cuyperskerk tussen de Voorstraat en de Verwersdijk in gebruik werd genomen. Een barokke kazuifel. Maar ook twee Mariabeelden uit de 16de eeuw. Geweldige museale stukken uit Utrecht. Ook heeft Museum Prinsenhof ons enige voorwerpen, waaronder een 101 cm hoge monstrans, uit de neobaroktijd (1840) ons in bruikleen gegeven. Omdat we, vanwege de corona geen feestelijke opening met lezing kunnen houden treft u onder de rubriek “nieuwsbrieven” een extra nieuwsbrief aan waar de verhalen achter de voorwerpen worden verteld. Maar vooral: gaat u eens kijken in de Maria van Jessekerk, Burgwal 20 in Delft.

 

Boek over voormalig altaarstuk

7 december 2021

In 2019 werd onze stichting benaderd door mevr. L. van Berckel met de vraag of wij een voormalig altaarstuk dat in een huiskapel in Delft boven het altaar hing weer terug in Delft wilden hebben en het een mooie plaats konden geven waar het voor publiek te bezichtigen is. Dit leidde, in coronatijd, tot een literatuuronderzoek naar de geschiedenis ervan: was het kerkelijk erfgoed, was het Delfts, wat is het verhaal erachter?

Uit de studie blijkt: het is Delfts kerkelijk erfgoed. Het onderzoek leidde tot een prachtig boek over het geslacht Van Berckel, waarvan Henricus van Berckel (1783-1862) van grote betekenis is geweest voor de stad, voor de Rooms-katholieken en voor sociaal Delft.

Het 128 pagina’s tellende boek met harde kaft is bij onze stichting te koop. U kunt het bestellen via het mailadres: skeddelft@gmail.com.

Het boek kost € 15. 

 

 

 

 

 

Altaarstuk terug in Delft

7 december 2021

Nadat de studie naar de geschiedenis van het altaarstuk was afgerond heeft het bestuur van onze stichting het schilderij als Delfts kerkelijk erfgoed benoemd. Vervolgens is het schilderij, in overleg met mevr. L. van Berckel, de huidige eigenaar van het schilderij, naar Delft gekomen. Op 3 juli 2021 is het getoond kunnen worden aan de donateurs en werd de literatuurstudie toegelicht. Het schilderij maakt ondertussen onderdeel uit van de nieuwe tentoonstelling in de Maria van Jessekerk “Uit zicht geraakt”.

 

 

 

Foto: Voorzitter Wim van Leeuwen brengt samen met Hans van Berckel het schilderij naar de Maria van Jessekerk.

Nieuwe tentoonstelling “Modern Kerkeliijk Erfgoed”

27 februari 2024
Onze stichting realiseert elk jaar een wisseltentoonstelling in de Maria van Jessekerk aan de Burgwal in Delft. Dit keer is het thema “Modern Kerkelijk Erfoed” In deze tentoonstelling is Delfts Kerkelijk Erfgoed uiit de periode 1900 – 2000 te bewonderen. Het is een periode waarin veel verschillende stijlen het licht zagen. Zo is er een mooi  kunstwerk vand e Delftse kunstenaar Jan Rot te zien met een relatie naar Goede Vrijdag en Pasen. Totaal treft u een twintigtal voorwerpen uit de 20ste eeuw aan. Vier daarvan zijn keramieke beelden van de bekende Delfste kunstenares Ria van Oosten. De beelden waren ook te zien in onze tentoonstelling in de Oude Kerk waarin gerestaureerde kruiswegstaties uit de voormalige Hypolituskerk te zien waren. Ook deze vier beelden zijn momenten uit de Kruisweg van Christus.
De tentoonstelling is nog tot eind april te zien in de Maria van Jessekerk, Burgwal 20 te Delft.

 

 

 

 Nieuwe tentoonstelling “Muziek in Delftse kerken” geopend

 25 mei 2024

 

Zoals u weet zijn kerken en muziek al eeuwenlang onlosmakelijk met elkaar verbonden.
In alle toonaarden hebben componisten en uitvoerenden van muziekstukken de kerkdiensten opgeluisterd en kerkgemeenschappen geïnspireerd.
Kerkorgels waren (en zijn) een belangrijk instrument om de diensten luister bij te zetten.

De nieuwe tentoonstelling geeft een uniek inkijkje in de verscheidenheid van muziek in de verschillende Delftse Kerkgenootschappen. Er is een prachtige verzameling bijeen gebracht van oude koorboeken, muziekstandaards, zangbundels, om hun gezangen ten gehore te brengen, evenals psalmen- en getijdenboeken.

Nieuwsgierig geworden naar wat zich in de tentoonstelling bevindt? Kom eens een kijkje nemen in onze tentoonstellingsruimte. U kunt een aantal (korte)kerkmuziekstukken van Delftse orgels, beluisteren via een QR-code op het glas!

*Toegang is vrij tijdens de openingsuren van de M.v. Jessekerk (do.vr.za.zo.12.00-17.00 uur).

De tentoonstelling duurt tot mei 2025

Ook hier kunt u enkele Delftse orgels beluisteren door op de onderstaande links te klikken:

  1. Petra Veenswijk speelt op het orgel van de Maria van Jessekerk van Henri Mulet: Tu est Petra (de Esquises Byzantine)
  2. Bas de Vroome speelt op het orgel van de Oude Kerk van C. Franck: Prélude, Fugue et Variation
  3. Bas de Vroome speelt op het orgel van de Nieuwe Kerk van J.S. Bach: Koraal “Schmücke dich o liebe Seele”
  4. Christo Lelie speelt opp het orgel van de Waalse Kerk zijn: Trumpet Voluntary on John Dowland’s King of Denmark Gaillard
  5. Jan van der Zwart speelt op het orgel van de Immanuelkerk zijn: Improvisatie over Gezang 320 “Zingt een nieuw lied voor God de Here”