Opening Tentoonstelling “De sacrameten”

10 augustus 2020

In verband met de beperkingen door de Coronapandemie hebben we in juni jongstleden de tentoonstelling “De Sacramenten” niet met de gebruikelijke lezing kunnen openen.

Nu de richtlijnen enige versoepeling toelaten houden we de lezingen alsnog.
Ds.Taco Smit, predikant in de Lutherse Kerk neemt ons mee in de verhalen over de twee Sacramenten in de Protestantste Kerk te weten de Doop en het Avondmaal.
Pastoor Robin Voorn, pastoor van de Oud-Katholieke Kerk zal ons vertellen over de zeven Sacramenten die in de RK en OKK-kerk bestaan.

U wordt van harte uitgenodigd deze lezing en opening van de tentoonstelling op 26 september om 10.00 uur bij te wonen.
Vooraf aanmelden is niet nodig. Wel zullen bij binnenkomst uw naam en contactgegevens worden geregistreerd.

Toegang vrij, maar komt u s.v.p. wat eerder in verband met de registratieprocedure en toewijzing van de plaatsen in de kerk.

 

 

Wordt u ook donateur van De Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft?

10 augustus 2020

 

Delft is van oudsher een stad van kerken, kloosters en kapellen. Kerken bezitten waardevolle voorwerpen die soms honderden jaren oud zijn: Bijbels, kandelaars, schilderijen, altaar ornamenten, avondmaalstellen, kelken en gewaden. Dit erfgoed is niet alleen van kunsthistorische betekenis, maar heeft ook grote waarde omdat het de identiteit en het geloof van de gebruikers door de eeuwen heen weerspiegelt.

In onze tijd vormen de ontkerkelijking en kerksluitingen een bedreiging voor het behoud van het waardevolle erfgoed. Want waar vindt het erfgoed een nieuwe passende bestemming?

Deze kostbaarheden zijn kwetsbaar door hun ouderdom, behoeven zorg en mogen niet verloren gaan uit zorgeloosheid. De in 2003 opgerichte Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft (SKED) zet zich in om het roerend kerkelijk erfgoed van de kerken en kapellen in Delft op passende wijze te bewaren voor het nageslacht en waar nodig te restaureren, de bewaaromstandigheden te verbeteren, de toegankelijkheid te vergroten met publicaties en tentoonstellingen en de interesse voor het erfgoed te vergroten door lezingen en bijeenkomsten.

De SKED mag zich verheugen in een groot aantal donateurs. Enige honderden geïnteresseerden hebben zich laten registreren als donateur. Als particulier en/of instantie kan men zich als donateur aanmelden.

Met uw steun kan de SKED voorkomen dat uniek kerkelijk erfgoed door onachtzaamheid, ondeskundigheid of gebrek aan financiële middelen verloren zou gaan voor het nageslacht.

Geeft u zich op als donateur van de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft, dan ontvangt u 2x per jaar de Nieuwsbrief met verslag van de activiteiten, en uitnodigingen voor de halfjaarlijkse bijeenkomsten en excursies rond kerkelijk erfgoed.

De Stichting verwacht van de donateurs jaarlijks een bijdrage van minimaal € 20,-. Het bedrag boven de € 20,- komt ten goede aan het restauratiefonds van de Stichting.

De SKED is aangemerkt als culturele ANBI. Giften zijn voor 125% aftrekbaar voor de aangifte inkomstenbelasting.

U kunt zich aanmelden via een e-mail aan de secretaris skeddelft@gmail.com

 

 

Opening Tentoonstelling “De Sacramenten”

22 juni 2020

Als bestuur hebben we de afgelopen maand kunnen werken aan onze nieuwe tentoonstelling “De Sacramenten”. We zijn gewend om de tentoonstelling met lezingen op de zaterdagochtend feestelijk te openen. Dat is vanwege de Coronacrisis niet mogelijk geweest.

Maar u kunt nu wel de tentoonstelling op eigen initiatief gaan bekijken op de dagen de dat Maria van Jessekerk open is.

De tentoonstelling gaat over de zeven sacramenten die de Rooms- en Oud- Katholieke kerk kennen en de twee die in de Protestantse Kerk bekend zijn. De nadruk in de tentoonstelling liggen op de twee meeste bekende: Het Doopsel (RK/OKK)-De Doop (Prot) en de Eucharistie (RK/OKK)- Het Avondmaal (Prot). Prachtige voorwerpen hebben we weer van de verschillende Delftse kerken mogen lenen.

Daarnaast worden natuurlijk de overige vijf sacramenten benoemd: Vormsel, De Biecht, De ziekenzalving, De Priesterwijding en Het Huwelijk. Geniet weer van de mooie tentoonstelling. Bij de tentoonstelling vragen we u voorzichtig te zijn i.v.m. de corona situatie.

Tentoonstelling “Sacramenten” uitgesteld

1 mei 2020

Op 4 april jongstleden zouden wij de nieuwe tentoonstelling “Sacramenten” openen, voorafgegaan door een tweetal inleidingen op dit onderwerp.

Echter, ook ons speelt de Coronacrisis parten en nadat premier Rutte op 21 april heeft aangegeven dat bijeenkomsten met vergunning tot 1 september verboden zijn, concludeerden we als bestuur, dat de opening van onze tentoonstelling voor de zomer niet meer kon plaatsvinden.

Er is echter een lichtpuntje. De Maria van Jessekerk, waar wij in twee omgebouwde biechtstoelen onze tentoonstellingsruimte hebben, valt niet in de categorie “musea” en is gewoon geopend voor bezoek op donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag. Met inachtneming van de geldende voorzorgsmaatregelen kunt u daar dus wel naar binnen voor een stiltemoment of om gewoon te genieten van alle moois dat er te zien is.

Wij beraden ons op de wijze waarop we de nieuwe tentoonstelling toch kunnen inrichten zodat ze binnen afzienbare tijd te bewonderen zal zijn. De geplande lezingen zullen we op enig moment in het najaar alsnog houden.

Wanneer de tentoonstelling is ingericht berichten we hierover evenals omtrent de datum voor de uitgestelde lezingen op deze website.