Doelstelling

De doelstellingen van de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft zijn: het roerend erfgoed van de Delftse kerken voor het nageslacht bewaren en waar nodig restaureren, de bewaaromstandigheden verbeteren, de toegankelijkheid vergroten met publicaties en tentoonstellingen en de interesse voor het erfgoed vergroten door lezingen en bijeenkomsten.

Kernactiviteiten

  • Het inventariseren van al het Delfts kerkelijk erfgoed. Hiervoor werkt de Stichting samen met alle kerken en kerkgenootschappen van Delft. Het inventariseren betreft het roerend kerkelijk erfgoed.
  • Het restaureren van Delfts kerkelijk erfgoed. Het kan gaan om kleine zaken zoals het vastzetten van de voet van een avondmaalskan, maar ook om een veelomvattend project zoals de restauratie van het torenuurwerk van de Lutherse Kerk aan het Noordeinde, een slingeruurwerk uit de tijd van Christiaan Huygens.
  • Het meer bekendheid geven aan het Delfts kerkelijk erfgoed door bijeenkomsten te houden met inleiders of door het organiseren van excursies.
  • Het ondersteunen van de Delftse kerken bij het doen bewaren van het kerkelijk erfgoed. Dit doet de Stichting door middel van advies bij het verbeteren van de bewaaromstandigheden en door kerken te helpen bij vraag en aanbod van kerkelijke voorwerpen.
  • Het zichtbaar maken van het Delfts kerkelijk erfgoed. Hiertoe heeft de stichting een permanente tentoonstellingsruimte in de Maria van Jessekerk, Burgwal 20, gerealiseerd waar wisseltentoonstellingen worden gehouden.
  • Het financieel ondersteunen van de Delftse kerken bij het restaureren van erfgoed.

Kernactiviteiten

Oprichting in 2003

De stichting is op 5 november 2003 opgericht vanuit particulier initiatief en opereert onafhankelijk en ongebonden. De stichting is uniek voor Nederland: zij is de enige die zich op lokaal niveau inzet voor het kerkelijk erfgoed zonder onderscheid te maken naar kerk of kerkgenootschap.

wie zijn we

Bestuur

Ing. W.A.G. van Leeuwen, voorzitter
A.G.J. van Geest,  secretaris
Ir. G.G.C. Verstappen, penningmeester
W. Vermaas. lid
Ing. J. van Doorne, lid
Mr. L. Boersma, lid

Comité van aanbeveling

Mevr. J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, burgemeester van Delft
Mgr. B. Th. Wallet MA, aartsbisschop Oud Katholieke Kerk, Amersfoort
Dr. R. de Reuver, scriba Protestantse Kerk in Nederland.
H.M.W. Egging, vicaris R.K. Kerk, bisdom Rotterdam
Mr. drs. G.A.A. Verkerk, oud burgemeester van Delft

Samenwerking met aangesloten kerken

De stichting kan haar activiteiten alleen ontplooien met volledige medewerking van de eigenaren van het kerkelijk erfgoed, zij houden de exclusieve zeggenschap. De SKED is er niet op uit om erfgoed op enige manier in eigendom te krijgen. Zij streeft naar een open communicatie en een goede samenwerking met de eigenaren. De aangesloten kerken worden steeds op de hoogte gehouden van de activiteiten van de SKED.

Samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten met:

– De R. K. kerkgemeenschappen van de Sint Ursulaparochie in Delft;
– De wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Delft;
– De Oud Katholieke Kerk Delft;
– De Remonstrantse Gemeente Delft;
– De Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft;
– De Stichting St. Hippolytuskapel Delft;
– Het Apostolisch Genootschap Delft;

Verder werkt de stichting (nauw) samen met:
– Museum Prinsenhof Delft;
– Archeologie Delft;
– Museum Catharijneconvent Utrecht;

Links

Sint Ursulaparochie Delft: www.rkdelft.nl
Protestantse Gemeente Delft: www.pgdelft.nl
Oud Katholieke Kerk Delft: delft.okkn.nl
Catharijne convent: www.catharijneconvent.nl
Prinsenhof: www.prinsenhof-delft.nl
Archeologie Delft: www.archeologie-delft.nl

Beleidsplan

Het bestuur van de stichting heeft in haar vergadering van 31 januari 2022 het beleidsplan vastgesteld.

Het beleidsplan treft u hier aan.