Secretariaat SKED:
A.G.J. van Geest
Swanecampen 24
2645 NA  Delfgauw

tel 015-2562764
e-mail: skeddelft@gmail.com

Giften en donaties zijn welkom op
NL05 RABO 0358 2476 40
t.n.v. Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft