Secretariaat SKED:
G.L. Lansbergen
Buitenwatersloot 336
2614 GR Delft

tel 015-2144366
e-mail: skeddelft@gmail.com

Giften en donaties zijn welkom op
NL05 RABO 0358 2476 40
t.n.v. Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft