Inventariseren roerend kerkelijk erfgoed in Delft

In maart 2017 werd de inventarisatie van al het erfgoed van de Delftse kerken en kerkgenootschappen voltooid, het betrof 4300 voorwerpen die professioneel zijn gefotografeerd en geregistreerd, dit had plaats in samenwerking met Museum Prinsenhof Delft. De Stichting staat nu voor de taak om de inventarisatie op peil te houden

inventariseren
Excursie bij restauratiebedrijf

Bijeenkomsten

In principe organiseert de stichting tweemaal per jaar een zaterdagochtend bijeenkomst met inleiders die onderwerpen toelichten die aansluiten bij de doelstellingen van de Stichting. De inleidingen vinden op gevarieerde locaties plaats, zoals in een kerk of een restauratiebedrijf.

Tentoonstellen kerkelijk erfgoed

Sinds 2012 heeft de stichting in de Maria van Jessekerk een permanente tentoonstellingsruimte kunnen realiseren. In deze museaal beveiligde ruimte wordt erfgoed uit de Delftse kerken tentoon gesteld. Elk jaar wisselt de tentoonstelling.

Openingstentoonstelling 2012