Inventariseren roerend kerkelijk erfgoed in Delft

In maart 2017 werd de inventarisatie van al het erfgoed van de Delftse kerken en kerkgenootschappen voltooid, het betrof 4300 voorwerpen die professioneel zijn gefotografeerd en geregistreerd, dit had plaats in samenwerking met Museum Prinsenhof Delft. De Stichting staat nu voor de taak om de inventarisatie op peil te houden

inventariseren
Excursie bij restauratiebedrijf

Bijeenkomsten

In principe organiseert de stichting tweemaal per jaar een zaterdagochtend bijeenkomst met inleiders die onderwerpen toelichten die aansluiten bij de doelstellingen van de Stichting. De inleidingen vinden op gevarieerde locaties plaats, zoals in een kerk of een restauratiebedrijf.

Tentoonstellen kerkelijk erfgoed

Sinds 2012 heeft de stichting in de Maria van Jessekerk een permanente tentoonstellingsruimte kunnen realiseren. In deze museaal beveiligde ruimte wordt erfgoed uit de Delftse kerken tentoon gesteld. Elk jaar wisselt de tentoonstelling.

Openingstentoonstelling 2012
Restauratie torenuurwerk Lutherse Kerk 2009

Restauratie Torenuurwerk Lutherse Kerk

De Lutherse Kerk heeft een torenuurwerk dat dateert uit de 16e eeuw. Nadat Christiaan Huygens in de 17e eeuw het slingeruurwerk had uitgevonden, werd deze vernieuwing aangebracht op het uurwerk van de Lutherse kerk. Het kreeg een slinger van meer dan acht meter waarvoor gaten in de torenvloeren werden geboord. Rond 1830 is het uurwerk tijdens verbouwingswerkzaamheden buiten werking gesteld. Na de restauratie loopt het weer, maar wel 5 minuten achter, zoals het in de 18e en 19e eeuw was toen de trekschuiten bij de Lutherse Kerk vertrokken naar Leiden en Haarlem.

Veiligheidsplan Delftse kerken

Voor het veilig opslaan van waardevol erfgoed, heeft de stichting veiligheidsrapporten laten opstellen van meerdere kerken in de stad. In 2011 stelde het Rijk geld beschikbaar om de beveiliging van kerken in Nederland te verbeteren. Voor Delft heeft de Stichting deze taak uitgevoerd. Met rijksgelden, beschikbaar gesteld via de Mondriaanstichting, konden zo veiligheidsplannen worden opgesteld en ingevoerd.

veiligheidsrapport
Tentoonstelling 2016

Realiseren permanente tentoonstellingsruimte

Om het publiek meer toegang tot het kerkelijk erfgoed te verlenen, heeft de Stichting in 2012 in de Maria van Jessekerk een museaal beveiligde tentoonstellingsruimte gerealiseerd, waar erfgoed van Delftse kerken wordt geëxposeerd. De tentoonstelling die elk jaar wisselt is steeds gericht op het tonen van Delfts kerkelijk erfgoed.

Restauratie kruiswegstaties uit de voormalige Sint Hippolytuskerk

In 2017 heeft de SKED de opdracht gegeven tot de restauratie van acht Jugendstil kruiswegstaties uit de gesloopte Sint Hippolytuskerk.

Nog aanwezige staties in gesloten St. Hippolytuskerk